آزمون جامع دکتری کلیه گروه‌ها در نیمسال اول 97- 96

آزمون جامع دکتری کلیه گروه‌ها در نیمسال اول 97- 96

احتراماً با توجه دستور معاونت محترم آموزشی واحد مقرر گردید آزمون جامع دکتری کلیه گروه‌ها در نیمسال ...

تقویم هفتگی آموزشی نیمسال اول  سال تحصیلی 95-94

تقویم هفتگی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

مراسم  پر فیض زیارت  عاشورا

مراسم پر فیض زیارت عاشورا

با هماهنگی گروه روانشناسی بالینی و زبان شناسی همگانی