یادم باشد که

چند نکته ی شایسته یادآوری


یادم باشد که آدمی نمک نیست که زودی آب بشود!
گاهی زیر باران راه بروم، بی چتر و تنها.


 

 

یادم باشد که

مفید بودن خیلی ارزشمندتر از مهم بودن است.

 

 

یادم باشد که

 

کار دنی