یادم باشد که

چند نکته ی شایسته یادآوری


یادم باشد که آدمی نمک نیست که زودی آب بشود!
گاهی زیر باران راه بروم، بی چتر و تنها.


 

 

یادم باشد که

مفید بودن خیلی ارزشمندتر از مهم بودن است.

 

 

یادم باشد که

 

کار دنیا از دو حالت خارج نیست: یا وظیفه ست یا لطفه،

به هر حال در هیچ کدوم منت گذاشتن وجهی نداره!

 

 

 

یادم باشد که

 

زندگی نیست به جز حرف محبت به کسی

ور نه هر خار و خسی، زندگی کرده بسی!

 

 

یادم باشد که

اگر آشغالی را که پرت کرده ام توی سطل آشغال نیفتاد،

تقصیر سطل آشغال نیست، تقصیر من است!

 

یادم باشد که

از دوستانم تقاضای نابجا نکنم تا دوستی ها پابرجا بمانند.

 

 

  • چهارشنبه 01 مرداد 1393
0 نظر

جمعه 01 بهمن 1400 . 15:42 .