برگزاری همایش" اقتصاد مقاومتی،مبانی، الزامات و الگوهای عملی"

n2.jpg

برگزاری همایش" اقتصاد مقاومتی،مبانی، الزامات و الگوهای عملی" در دی ماه 1393 با درجه علمی-پژوهشی

برگزاری همایش" اقتصاد مقاومتی،مبانی، الزامات و الگوهای عملی" در دی ماه 1393 با درجه علمی-پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات بیشتر در سایت

www.pfmi.ir  و    http://eghtesadmoghavemati.sbu.ac.ir

  • شنبه 04 مرداد 1393
0 نظر

دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 . 07:48 .