تغییر مکان دانشکده

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود 00h70q8mx.jpg

قابل توجه دانشجویان گرامی

از تاریخ اول شهریور 1393 مکان دانشکده به ساختمان علوم تحقیقات قدیم منتقل شده است و کلیه ی امور آموزشی و پژوهشی و کلاسها در این ساختمان برگزار می گردد.

ضمنا دانشجویان سایر رشته های علوم و تحقیقات قدیم به دانشکده های فنی و مهندسی و علوم پایه منتقل شده است.

  • سه شنبه 25 شهريور 1393
0 نظر

سه شنبه 19 آذر 1398 . 03:28 .