جدول زمانبندی انتخاب واحد، شروع و پایان کلاسها سال تحصیلی 94-93 (همه رشته ها)

قابل دانشجویان محترم

جدول زمانبندی انتخاب واحد، شروع و پایان کلاسها سال تحصیلی 94-93 (همه رشته ها)

 

 

جدول زمانبندی انتخاب واحد، شروع و پایان کلاسها سال تحصیلی 94-93

 

نیمسال اول 94-93

انتخاب واحد اینترنتی

19/06/93   لغایت    25/06/93

شروع کلاسها

01/07/93

حذف و اضافه

5/07/93   لغایت    7/07/93

حذف اضطراری

26 و 27 /09/93

پایان کلاسها

15/10/93

امتحانات

16/10/93 لغایت 27/10/93

نیمسال دوم 94-93

انتخاب واحد اینترنتی

28/10/93   لغایت   30/10/93

شروع کلاسها

01/11/93

حذف و اضافه

08/11/93   لغایت    10/11/93

حذف اضطراری

30 و 31 /02/94

پایان کلاسها

15/03/94

امتحانات

16/03/94 لغایت 28/03/94

نیمسال تابستان 94-93

انتخاب واحد اینترنتی

30/03/94   لغایت  31/03/94

شروع کلاسها

01/04/94

پایان کلاسها

29/05/94

امتحانات

01/06/94 لغایت 10/06/94

 

  • سه شنبه 25 شهريور 1393
0 نظر

چهارشنبه 07 خرداد 1399 . 03:48 .