دانشجویان مقطع کاردانی پیوسته 92

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کاردانی ÷یوسته 92 می رساند:

دانشجویانی مقطع کاردانی پیوسته ورودی 92 در صورتی که رشته تحصیلی مقطع دیپلم آنان با رشته مقطع کاردانی متفاوت است ملزم به گذرانیدن 16 واحد جبرانی می باشند.

 

                                            آموزش دانشکده

  • چهارشنبه 26 شهريور 1393
0 نظر

چهارشنبه 25 تير 1399 . 02:43 .