تقاضای استفاده از ماده 38 آیین نامه آموزشی ( حذف ترم)

به اطلاع کلیه دانشجویانی که تقاضای استفاده از ماده 38 آیین نامه آموزشی ( حذف ترم) را دارند می رساند:

دانشجویانی که تقاضای  استفاده از ماده 38 آیین نامه آموزشی ( حذف ترم)   را دارند ، حداکثر تا پایان مهرماه 93 مجاز به ارائه در خواست کتبی جهت حذف ترم می باشند.

 

                                            آموزش دانشکده

  • چهارشنبه 26 شهريور 1393
0 نظر

شنبه 27 مهر 1398 . 12:11 .