«انتشارات و تکثیر دانشجویی» دانشکده

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود..jpg

مژده به دانشجویان محترم

مژده به دانشجویان محترم

در آستانه عید سعید قربان «انتشارات و تکثیر دانشجویی» دانشکده با هماهنگی معاونت محترم مالی و اداری واحد راه اندازی شد.

  • جمعه 11 مهر 1393
0 نظر

دوشنبه 05 اسفند 1398 . 02:23 .