تبريك رياست دانشكده علوم انساني به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی

تبریک ریاست دانشکده علوم انسانی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی.jpg

کتاب دروازه ای به روی سرزمین های اعجاب انگیز دانش و آگاهی دارد

تبريك رياست دانشكده علوم انساني به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی به اساتید محترم و دانشجويان گرامی

بسمه تعالي

کتاب دروازه ای به روی سرزمین های اعجاب انگیز دانش و آگاهی دارد که  با گشودن آن می توان به دور دست هایی سفر کرد که شاید هیچ گاه در طول زندگی مجالی بر آن نباشد. و در روزگار پیشرفت های چشم گیر بشر در  عرصه های دانش و نوآوری و فرهنگ، کتاب نه تنها اهمیت خود را از دست نداده، بلکه گسترده تر و تازه تر شده و    جلوه هایی پایدارتر یافته است.

بی گمان آنان که گام های بلندی در پیشرفت های گوناگون برداشته اند، هرگز با کتاب و کتاب خوانی بیگانه نبوده اند. آنها مطالعه را به عنوان عنصری اصلی و ضروری در زندگی خود دانسته و آن را برای بازتاب نور، جلوه و جمال فرهنگ بر دل های همه جهانیان برای تحولی اساسی، مناسب دانسته اند.

 فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی  برتمامی خادمین حوزه کتاب و کتابخوانی اساتید، همكاران و دانشجويان  محترم تبریک و تهنیت  باد.

 

  • شنبه 24 آبان 1393
0 نظر

چهارشنبه 30 خرداد 1397 . 15:36 .