انتصاب مدیران گروه های مقطع دکترای تخصصی دانشکده

نتصاب مدیران گروههای مقطع دکترای تخصصی دانشکده  jاpg.jpg

مدیران گروه های مقطع دکترای تخصصی دانشکده

انتصاب

 

پیرو صورتجلسه شورای آموزشی واحد و به پیشنهاد معاونت محترم آموزشی طی احکام جداگانه  از سوی ریاست محترم واحد جناب آقای دکتر دزیانیان ، مدیران گروههای مقطع دکترای تخصصی دانشکده  به شرح ذیل منصوب شدند:

  1. جناب آقای دکتر احمد اشرفی – مدیر گروه های دکترای تخصصی رشته تاریخ اسلام - رشته علوم سیاسی - مسائل ایران- رشته روابط بین الملل
  2. جناب آقای دکتر محمد رضا عبدلی – مدیر گروه  دکترای تخصصی رشته حسابداری-حسابداری
  3. جناب آقای دکتر مهدی صانعی – مدیر گروه  دکترای تخصصی رشته مدیریت- مدیریت بازرگانی-بازاریابی
  4. جناب آقای دکتر باقرمرسل – مدیر گروه  دکترای تخصصی رشته تربیت بدنی- مدیریت ورزشی
  5. جناب آقای دکتر شریفی – مدیر گروه  دکترای تخصصی رشته روانشناسی - عمومی
  6. سرکار خانم دکتر رویا صدیق – مدیر گروه  دکترای تخصصی رشته زبانشناسی همگانی
  7. سرکار خانم دکتر گودرزپروری- مدیر گروه  دکترای تخصصی رشته فلسفه هنر

 

  • چهارشنبه 05 آذر 1393
0 نظر

چهارشنبه 30 خرداد 1397 . 15:37 .