مدیران گروه های تخصصی دانشکده علوم انسانی

نتصاب مدیران گروههای مقطع دکترای تخصصی دانشکده jاpg.jpg

مدیران گروه های تخصصی دانشکده

مدیران گروههای تخصصی دانشکده در سال تحصیلی 97-98:

 1. جناب آقای دکتر احمد اشرفی – مدیر گروه رشته های تاریخ اسلام - رشته علوم سیاسی - مسائل ایران- رشته روابط بین الملل
 2. جناب آقای دکتر علیرضا راستگو – مدیر گروه رشته های زبان انگلیسی- زبان شناسی - فلسفه هنر
 3. جناب آقای دکتر علی محمد رحیمی – مدیر گروه رشته های ادبیات فارسی- آموزش ابتدایی
 4. جناب آقای دکتر ابوالقاسم پیاده کوهسار – مدیر گروه معارف اسلامی
 5. جناب آقای دکترحسن واحدی – مدیر گروه رشته مدیریت (تمام گرایش‌ها)
 6. جناب آقای دکتر باقرمرسل – مدیر گروه رشته تربیت بدنی (تمام گرایش‌ها)
 7. سرکار خانم دکتر محبوبه طاهر– مدیر گروه  رشته روانشناسی (تمام گرایش‌ها)
 8. سرکار خانم دکتر مریم شهری – مدیر گروه رشته حسابداری (تمام گرایش‌ها)
 9. سرکار خانم دکتر عسل عظیمیان- مدیر گروه رشته حقوق (تمام گرایش‌ها)

 

 • چهارشنبه 05 آذر 1393
0 نظر

دوشنبه 05 اسفند 1398 . 03:18 .