لیست ممتازین مقاطع و رشته های دانشکده درسال تحصیلی 93-92

      لیست ممتازین سال تحصیلی 93-92  دانشکده علوم انسانی واحدشاهرود.jpg

به شرح پیوست

قابل توجه دانشجویان عزیز و گرامی

 

      لیست ممتازین سال تحصیلی 93-92 بشرح پیوست تقدیم می گردد.

ضمن تبریک و تهنیت به این عزیزان از زحمات بی شائبه ایشان تقدیر و تشکر به عمل می آید.

    ممتازین         حوزه آموزش          دانشکده علوم انسانی  http://hf.iau-shahrood.ac.ir        -

 

 

باتشکر – رضوانی

رییس دانشکده علوم انسانی واحد

  • دوشنبه 01 دي 1393
0 نظر

سه شنبه 01 آبان 1397 . 20:51 .