تقویم هفتگی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

تقویم هفتگی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94.jpg

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

تقویم هفتگی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند: بنا بر اعلام معاونت محترم آموزشی، تقویم هفتگی آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 95-94به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

ضمنا کلیۀ کلاسهای دانشکده در سال جدید تحصیلی، بر  اساس برنامه اعلامی، تشکیل خواهد شد.

 

تقویم هفتگی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95- 94

 

تقویم هفتگی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

 

تعداد هفته

هفته

شروع هفته

لغایت

پایان هفته

هفته   اول

فرد

28/06/94

لغایت

03/07/94

هفته   دوم

زوج

04/07/94

لغایت

10/07/94

هفته   سوم

فرد

11/07/94

لغایت

17/07/94

هفته   چهارم

زوج

18/07/94

لغایت

24/07/94

هفته   پنجم

فرد

25/07/94

لغایت

01/08/94

هفته   ششم

زوج

02/08/94

لغایت

08/08/94

هفته   هفتم

فرد

09/08/94

لغایت

15/08/94

هفته   هشتم

زوج

16/08/94

لغایت

22/08/94

هفته   نهم

فرد

23/08/94

لغایت

29/08/94

هفته   دهم

زوج

30/08/94

لغایت

06/09/94

هفته   یازدهم

فرد

07/09/94

لغایت

13/09/94

هفته   دوازدهم

زوج

14/09/94

لغایت

20/09/94

هفته   سیزدهم

فرد

21/09/94

لغایت

27/09/94

هفته   چهاردهم

زوج

28/09/94

لغایت

04/10/94

هفته   پانزدهم

فرد

05/10/94

لغایت

11/10/94

هفته   شانزدهم

زوج

12/10/94

لغایت

18/10/94

 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

  • چهارشنبه 19 فروردين 1394
0 نظر

چهارشنبه 04 مهر 1397 . 05:16 .