تقویم هفتگی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

تقویم هفتگی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94.jpg

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

 

تقویم هفتگی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 

تعداد هفته

هفته

شروع هفته

لغایت

پایان هفته

هفته   اول

فرد

24/06/97

لغایت

29/06/97

هفته   دوم

زوج

31/06/97

لغایت

05/07/97

هفته   سوم

فرد

07/07/97

لغایت

12/07/97

هفته   چهارم

زوج

14/07/97

لغایت

19/07/97

هفته   پنجم

فرد

21/07/97

لغایت

26/07/97

هفته   ششم

زوج

28/07/97

لغایت

03/08/97

هفته   هفتم

فرد

05/08/97

لغایت

10/08/97

هفته   هشتم

زوج

12/08/97

لغایت

17/08/97

هفته   نهم

فرد

19/08/97

لغایت

24/08/97

هفته   دهم

زوج

26/08/97

لغایت

01/09/97

هفته   یازدهم

فرد

03/09/97

لغایت

08/09/97

هفته   دوازدهم

زوج

10/09/97

لغایت

15/09/97

هفته   سیزدهم

فرد

17/09/97

لغایت

22/09/97

هفته   چهاردهم

زوج

24/09/97

لغایت

29/09/97

هفته   پانزدهم

فرد

01/10/97

لغایت

06/10/97

هفته   شانزدهم

زوج

08/10/97

لغایت

13/10/97

 

 

 

 

  • چهارشنبه 19 فروردين 1394
0 نظر

پنجشنبه 26 فروردين 1400 . 16:13 .