معجزه کلمات 2

درباره کتابخوانی و علم اندوزی

کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند:

کتابهایی که می‌خوانید و انسان هایی که ملاقات می‌کنید.

✫•خواندن بی اندیشه بیهوده است و اندیشه بدون خواندن خطرناک.

✫•کتابی که می‌خوانی نباید به جای تو فکر کند،

بلکه باید تو را به اندیشیدن وادارد.

✫•برای نابود کردن یک فرهنگ، نیازی نیست کتاب ها را سوزاند..

کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند.

 

********************************************************************************************************

 

تفکر انسان

مانند یک چتر نجات می باشد

یعنی تنها زمانی

می تواند کار کند که باز باشد
 
********************************************************************************************************

  • پنجشنبه 19 فروردين 1395
0 نظر

چهارشنبه 18 تير 1399 . 04:59 .