در خصوص نمره زبان و وصیت نامه امام (ره ) د-انشجویان مقطع دکتری دانشکده علوم انسانی

در خصوص نمره زبان و وصیت نامه امام (ره ) د-انشجویان مقطع دکتری دانشکده علوم انسانی

اطلاعیه مهم

 

کلیه دانشجویان محترم مقطع دکتری در دانشکده علوم انسانی که می‌توانند در آزمون جامع آذر ماه 96 شرکت نمایند

ضروری است تا تاریخ 96/8/30 قبولی نمره زبان و نمره وصیت نامه امام (ره ) (که در مقطع پائین‌تر گذرا نده اند) را به آموزش دانشکده  ارائه دهند و واحد آزمون جامع را در نیمسال  اول 97-96 انتخاب واحد نمایند.

در غیر اینصورت مجاز به شرکت در آزمون جامع آذرماه 96 نمی باشند.

 

 

                                                                                                                                                  آموزش دانشکده علوم انسانی

                                                                                                                                                                   96/7/24

  • سه شنبه 16 شهريور 1395
0 نظر

سه شنبه 29 آبان 1397 . 02:27 .