روز و ساعات حضور مدیران محترم گروه‌های دانشکده علوم انسانی در ترم 951

Time-Attendance-Card-Finger.jpg

مراجعه به آدرس: http://hf.iau-shahrood.ac.ir

قابل توجه دانشجویان عزیز

دانشکده علوم انسانی واحد شاهرود

 

جهت مشاهده روز و ساعات حضور مدیران محترم گروه‌های دانشکده علوم انسانی در ترم 951 به آدرس زیر مراجعه نمائید:

http://hf.iau-shahrood.ac.ir

                  •سپس حوزه آموزش

بعد به قسمت برنامه حضورهفتگی دانشکده علوم انسانی در ترم 951
بعد از آن به قسمت برنامه حضورهفتگی مدیران محترم گروه‌های کلیه رشته‌های...

 

 

امور آموزشی دانشکده

  • يکشنبه 18 مهر 1395
0 نظر

چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396 . 12:24 .