زمان برگزاری امتحان جامع آبان ماه 1397 دانشجویان دکتری

زمان برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری در مورخ 27 (یک شنبه) و 28(دوشنبه) آبان ماه 1397 در شهر سمنان می‌باشد.

زمان برگزاری امتحان جامع آبان ماه 1397 دانشجویان دکتری

 

زمان برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری در مورخ 27 (یک شنبه) و 28(دوشنبه) آبان ماه 1397 در شهر سمنان خواهد بود.

  • يکشنبه 25 مهر 1395
0 نظر

چهارشنبه 28 آذر 1397 . 08:07 .