زمان برگزاری امتحان جامع آذر ماه 1396 دانشجویان دکتری

زمان برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری در مورخ 7 (سه شنبه) و 8 (چهارشنبه)آذر ماه 1396 می‌باشد.

زمان برگزاری امتحان جامع آذر ماه 1396 دانشجویان دکتری

 

زمان برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری در مورخ 7 (سه شنبه) و 8 (چهارشنبه) آذر ماه 1396 خواهد بود.

  • يکشنبه 25 مهر 1395
0 نظر

سه شنبه 01 آبان 1397 . 20:53 .