آزمون جامع دکتری کلیه گروه‌ها در نیمسال اول 97- 96

احتراماً با توجه دستور معاونت محترم آموزشی واحد مقرر گردید آزمون جامع دکتری کلیه گروه‌ها در نیمسال اول 97- 96 بطور همزمان و هماهنگ و طی روزهای 96/09/7 لغایت 96/09/8 برگزار می‌گردد.

*******قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری دانشکده علوم انسانی*******


احتراماً با توجه دستور معاونت محترم آموزشی واحد مقرر گردید آزمون جامع دکتری کلیه گروه‌ها در نیمسال اول 97- 96 بطور همزمان و هماهنگ و طی روزهای 96/09/7 لغایت 96/09/8 برگزار می‌گردد.

 

باتشکر

علی فهیمی نژاد

رئیس دانشکده علوم انسانی

 

 

  • دوشنبه 24 مهر 1396
0 نظر

سه شنبه 01 آبان 1397 . 20:51 .