دفاع اولین دانشجوی دكتری رشته تاریخ در دانشگاه

ShrinkedIMG_0007.jpg

سید عباس وزیری دانشجوی رشته تاریخ اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود از رساله خود دفاع نمود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، در تاریخ 98/02/12 سید عباس وزیری دانشجوی رشته تاریخ اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود از رساله خود با راهنمایی آقای دکتر اشرفی دفاع نمود.

  • جمعه 13 ارديبهشت 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

چهارشنبه 18 تير 1399 . 05:20 .