جلسه دفاعیه دکتری آقای مصطفی مسکنی در رشته حسابداری

📢قابل توجه دانشجویان محترم:

جلسه دفاع از رساله دانشجوی دکتری، آقای مصطفی مسکنی در رشته حسابداری با عنوان "بررسی تاثیر سو گیری های رفتاری و توانمندی مدیریت بر کنترل های داخلی شرکت ها" در روز دوشنبه تاریخ ۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶ در دانشکده فنی و مهندسی برگزار می گردد.
علاقه مندان می توانند در جلسه دفاع حضور بهم رسانند.

  • دوشنبه 03 تير 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

پنجشنبه 23 مرداد 1399 . 22:15 .