انجام تمام امور آموزشی و پژوهشی رشته مدیریت

در دانشکده علوم پایه

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت

(کاردانی- کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکتری)

از تاریخ 7/10/94 انجام تمام امور آموزشی و پژوهشی رشته فوق(کلاسها-گواهی-دفاعیه و...)    در دانشکده علوم پایه انجام می شود.

 

با تشکر - دانشکده علوم انسانی

  • پنجشنبه 17 دي 1394