شیوه اعلام آمادگی جهت آزمون جامع اردیبهشت ماه 1396توسط دانشجویان دکتری

دانشجویانی که حائز شرایط شرکت در آزمون جامع، تا پایان وقت اداری 1396/1/31به آموزش دانشکده مراجعه نموده و مدارک زیر را ارائه دهند!!!!!!!!

قابل توجه دانشجویان محترم دوره دکتری دانشکده علوم انسانی

 

دانشجویانی که حائز شرایط شرکت در آزمون جامع مورخ 26 و 27 اردیبهشت ماه 1396 می‌باشند، موظفند تا پایان وقت اداری 1395/1/31به آموزش دانشکده مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوطه و هم‌چنین ارائه مدرک کسب حدنصاب نمره زبان و ریز نمرات (جهت درس وصایا امام (ره)) آمادگی خود را به منظور حضور در آزمون اعلام نمایند.

 

 

آموزش دانشکده

1395/10/11

  • پنجشنبه 06 آبان 1395