پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران

980628-5.jpg

📣📢قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

به اطلاع پژوهشگران و نويسندگان محترم مقالات مي رساند كه "پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران" روز پنجشنبه 28 شهريور 1398 در دانشگاه تهران برگزار مي شود. كنفرانس مذكور در حال پذيرش مقاله می باشد.
آخرين مهلت ارسال مقالات: 15 شهريور 1398
تاريخ برگزاري كنفرانس: 28 شهريور 1398
سایت  ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس :👈        www.4icmhsr.com
☎️تلفن پشتيباني  02144861157 و 09017242753
✅ با پیگیری های انجام شده توسط اداره روابط عمومی واحد، دانشگاه آزاد اسلامی از حامیان کنفرانس قرار خواهد گرفت. اساتید علاقمند به عضویت در کمیته علمی کنفرانس اطلاعات کامل خود را در قالب یک فایل به ریاست دانشکده خود و یا روابط عمومی واحد ارائه کنند.

  • سه شنبه 25 تير 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه