دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، در راستای خط مشی کلان دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر توسعه کمی و کیفی بنیادهای تحقیقاتی کشور و با هدف تربیت نیروی متخصص، کارآمد و موثر در حوزه‌های علوم انسانی، در سال 1389 به صورت رسمی از سوی شورای گسترش آموزش عالی کشور مصوب شد. دانشکده علوم انسانی در حال حاضر دارای گروههای تخصصی: روان شناسی عمومی و روان شناسی بالینی ، تاریخ، تربيت بدنی، حسابداری، حقوق، مدیریت، علوم سیاسی، علوم قضایی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان شناسی، روابط بین الملل و گروه معارف اسلامی است و در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد  و دکتری تخصصی با توجه به نوع رشته تخصصی دانشجو می‌پذیرد. این دانشکده برای تحقق اهداف آموزشی از  بيش از  50 عضو هیات علمی تمام وقت برخوردار است و تعداد دانشجویان در حال تحصیل دانشکده نیز  حدود 4200 نفر برآورد می‌شود.