اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی

 

 

 

 

1-ابوالقاسم پیاده کوهسار

سمت: مدیر گروه معارف اسلامی واحد

 

تحصیلات: دکترای الهیات-ادیان و عرفان

 

پست الکترونیک:

a.koohsar@yahoo.com

 

زمینه تخصصی: تاریخ اسلام- عرفان اسلامی-ادیان

 

رزومه:

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

2- علی رضوانی

 

سمت: معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد

 

تحصیلات:  دکترای معارف اسلامی:اخلاق و عرفان اسلامی

 

پست الکترونیک:alirezvani2200@yahoo.com

 

زمینه تخصصی: اخلاق اسلامی ،تفسیر قرآن، فقه و حقوق اسلامی

سمت: رییس دانشکده علوم انسانی

تلفن:02332394530 داخلی 305

02332390216

 

 

رزومه:

 

      

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

3-احمد نظری

 

تحصیلات: دانشجوی دکترا(حوزوی)

 

پست الکترونیک:

 

زمینه تخصصی: مبانی نظری اسلام و تفسیر

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

4-یدالله ربیعی

 

تحصیلات: دکترای الهیات و معارف اسلامی(حوزوی)

 

پست الکترونیک:

 

زمینه تخصصی:مبانی نظری اسلام و تاریخ اسلام

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

5-محمدحسن بهشتی

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

 

پست الکترونیک:

 

زمینه تخصصی: تفسیر

 

رزومه:

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

5-ابوالقاسم پیاده کوهسار

 

تحصیلات: دکترای الهیات-ادیان و عرفان

 

پست الکترونیک:

a.koohsar@yahoo.com

 

زمینه تخصصی: تاریخ اسلام- عرفان اسلامی-ادیان

 

رزومه: