دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی برای دسترسی به کلیه فرم ها و فایل های مورد نیاز جهت امور پایان نامه ها، برگزاری جلسه دفاعیه، امور پس از دفاعیه و غیره را از لینک زیر دریافت فرمایید:

 

 

کلیه فایلها و فرم های پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود