اعضای هیات علمی گروه زبان شناسی، آموزش زبان و زبان انگلیسی (عمومی)

 

 

 

1-علی راستگو

 

تحصیلات:  دکترای زبان انگلیسی

 

سمت: مدیر گروه

 

 

پست الکترونیک: ali.rastgou@yahoo.com

 

زمینه تخصصی: آموزش زبان

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

2-رویا صدیق ضیابری

 

تحصیلات: دکترای زبانشناسی

 

پست الکترونیک:

r.sedigh@yahoo.com

 

 

زمینه تخصصی: زبانشناسی همگانی

 

رزومه:

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

3-نادر عبدالشاهی راد

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد

 

پست الکترونیک:

 

سمت: برنامه ریز دروس گروه

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&