ریاست آموزش و پژوهش دانشکده

سرکار خانم زهره کمیاب

تحصیلات: کارشناسی ارشد تاریخ

تلفن:  32394540           و         32394530 -داخلی 303

 

 

 

 

 

مسئول امور پایان نامه‌ها

جناب آقای حسین مهرگان

 

تحصیلات:

 

تلفن: 32394322           و          32394530 داخلی 304

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

ریاست پیشین

 

سرکار خانم مهندس مریم یاری

 

تحصیلات: کارشناس ارشد شیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

دکترمحمد فاضل صدری

 

تحصیلات: دکترای  علوم سیاسی

 

 

پست الکترونیک:

 

 

 

معرفی پژوهش دانشکده و برخی از وظایف این دفتر

 

 

 

دفتر پژوهش دانشکده علوم انسانی از سال 1391 همزمان با افزایش رشته های جدید کارشناسی ارشد و نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده ایحاد گردید. هدف اصلی این دفتر، انجام امور اولیه فرایند پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده می باشد تا دانشجویان از مراجعه به معاونت پژوهش واحد بی نیاز باشند. بررسی پروپوزال های دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیش از طرح در شورای تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی، شرکت در جلسات شورای گروه و نظارت بر برگزاری شورای بررسی پروپوزال ها و همچنین بررسی مجدد این پروپوزال ها پس از بررسی در شورای گروه بر عهده این اداره می باشد. همچنین این دفتر مسئوولیت تحویل پروپوزال های تایید شده در گروه به معاونت پژوهشی واحد جهت طرح در شورای پژوهشی واحد و پیگیری تصویب این پروپوزال ها را برعهده دارد. همچنین مسوولیت اطلاع رسانی پروپوزال های ناقص و اطلاعیه های پژوهشی و سایر موارد پژوهشی به دانشجویان نیز برعهده این دفتراست.

از دیگر مسوولیت های این دفترانجام هماهنگی بین دانشجویان و معاونت پژوهشی برای برگزاری جلسات دفاعیه و  شرکت در این جلسات جهت نظارت بر فرایند برگزاری دفاعیه می باشد. لازم به ذکر است که 2 نمره از نمره پایان نامه دانشجویان ارشد توسط رییس دفتر پژوهش دانشکده بر مبنای تحویل گزارش های سه ماهه روند نگارش پایان نامه، دفاع به موقع از پایان نامه و ... داده می شود.

در حال حاضر ریاست آموزش و پژوهش دانشکده سرکار خانم زهره کمیاب و مسئول امور پایان نامه‌ها جناب آقای حسین مهرگان می‌باشند و پیش از ایشان سرکار خانم یاری، آقای دکتر محمد فاضل صدری، خانم دکتر عظیمیان ، آقای امید امری و دکتر حسن عبدی مسوولیت پژوهش دانشکده را بر عهده داشته اند.

پیوند ها مفید