اعضای هیات علمی گروه مدیریت

کارشناسی ارشد و دکتری

 

1-مهدی صانعی                                                                                                                                                                                                                                                           

 

تحصیلات: دکترای مدیریت

 

پست الکترونیک:

mehdisaneiphd@yahoo.com

سمت: مدیرگروه

تلفن: 09122945096

زمینه تخصصی: مدیریت دولتی

 

 

رزومه(بروز شده در تاریخ 8/04/93)

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

2-گلنار شجاعی باغینی

 

تحصیلات:  دکترای مدیریت

پست الکترونیک:

زمینه تخصصی:مدیریت دولتی

 

رزومه:

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

3-مراد کردی

 

تحصیلات: دکترای مدیریت

 

پست الکترونیک:

 

زمینه تخصصی: مدیریت دولتی

 

رزومه:

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

4-نورالدین نوری

 

تحصیلات: دکترای مدیریت

 

پست الکترونیک:

 

زمینه تخصصی: مدیریت بازرگانی

 

رزومه:

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

5-محمدرضا رستمی

 

تحصیلات: دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

 

پست الکترونیک:

mr_rostami@yahoo.com

زمینه تخصصی: مدیریت بازرگانی

 

رزومه: