با سلام و احترام خدمت دانشجویان عزیز
به اطلاع شما بزرگواران می‌رساند که:

کلیه کلاس‌های  مقطع ارشد  در گرایش حسابداری- حسابرسی و مدیریت مالی در هفته جاری  (اولین هفته فرد ) تشکیل می‌گردد.

کلاس حقوق اساسی 2 با دکتر محمد زاده امروز شنبه   95/7/10از ساعت 13/30 تشکیل می‌گردد.

درس حسابداری صنعتی با استاد مسکنی امروز شنبه 95/7/10 تشکیل نمی‌گردد.

کلاس‌های دکتر دهدار در مقطع ارشد و دکتری روز  پنجشنبه 95/7/15تشکیل می‌گردد.

درس حقوق جزای اختصاصی با استاد خفری امروز یکشنبه 95/7/11 تشکیل نمی‌گردد.

کلاس‌های  استاد خفری دوشنبه 95/7/12 تشکیل نمی‌گردد.

کلاس‌های  استاد کاظم زاده  سه شنبه 95/7/13 تشکیل نمی‌گردد.

کلاس‌های  استاد مجیدی از روز شنبه 7/17 لغایت   سه شنبه 95/7/20 تشکیل نمی‌گردد.

کلیه کلا  سهای رشته های روانشناسی و زبان شناسی- آموزش زبان انگلیسی و تربیت بدنی در روزهای پنجشنبه و جمعه 22 و 23/ 7/  95 تشکیل نمیگردد

کلاس‌های  استاد امری یک شنبه 95/7/18 تشکیل نمی‌گردد.

درس اصول 3   استاد اسکندری دو شنبه 95/7/19 تشکیل نمی‌گردد.

درس حقوق اساسی با  استاد امینیان دو شنبه 95/7/19 تشکیل نمی‌گردد.

کلاسهای  استاد خفری دو شنبه 95/7/19 تشکیل نمی‌گردد.

کلاسهای  استاد قدیری دو شنبه 95/7/19 تشکیل نمی‌گردد.

کلاسهای  استاد خانم آخوندی امروز دو شنبه 95/7/19 تشکیل نمی‌گردد.

کلاسهای  استاد موسوی امروز دو شنبه 95/7/19 تشکیل نمی‌گردد.

کلاسهای  استاد امری دو شنبه 95/7/19 تشکیل نمی‌گردد.

درس کارآفرینی  با استاد مقدس روز سه شنبه95/7/27تشکیل نمیگرددجبرانی پنجشنبه 95/7/29 از ساعت 8الی12 تشکیل میگردد

 درس روش تحقیق باستاد خانم اسماعیلی روز سه شنبه95/7/27تشکیل نمیگرد 

کلاسهای دکتر عبدی  روز دوشنبه و سه شنبه26و 95/7/27تشکیل نمیگردد

کلاسهای دکتر قربانیان  روز دو شنبه 95/8/3 تشکیل نمی‌گردد.

درس سیستمهای اطلاعات مدیریت با  دکترحسینی  روز یکشنبه 95/8/2 تشکیل نمی‌گردد.

درس متون حقوقی 1 باستاد خانم جنانی روز یکشنبه95/08/02تشکیل نمیگرد

درس مدنی 5 با   استاد خانم جنانی یکشنبه 2/8/95 از ساعت 11تشکیل می گردد

کلاسهای استاد خانم فراتی دوشنبه و سه شنبه  95/8/3,4 تشکیل نمی گردد

درس کشتی با  استاد دزیانیان روزسه شنبه  (ساعت 8-10)  95/8/4 تشکیل نمی گردد