ساعات حضور و تدریس مدیر گروه ارشد حقوق (ترم اول 96-95 )

دکتر غلامرضا عبدلی

ساعت


ایام هفته

8-10

10-12

12-14

16-14

18-16

20-18

شنبه

           

يکشنبه

           

دوشنبه

   

حضور در گروه

حضور در گروه

   

سه شنبه

آیات الاحکام (هفته فرد)

 

قواعد فقه2 (هفته زوج)

حضور در گروه

مدنی 5

     

چهار شنبه

حضور در گروه

حضور در گروه

حضور در گروه

حضور در گروه

-

آیات الاحکام (هفته فرد)

پنجشنبه

فلسفه حقوق (هفته فرد)

حضور در گروه

   

اصول فقه (هفته فرد)

متون فقه جزایی(هفته زوج)