/file/filedownload/ed4d1528-f070-4f6d-8f8b-cddc03a9a7f9

 

باسمه تعالی

ساعات حضور و تدریس مدیر گروه  حسابداری (ترم اول 96-97)

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

13-12

16-14

18-16

18-20

شنبه

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

دو شنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

*

*

*

*

پنج شنبه

*

*

*

*

*

*

جمعه

*

 

 

 

 

 

               
 

پست الکترونیک:  mra830@yahoo.com

تلفن تماس:               09122731246