برنامه حضور مدیر گروه حسابداری (تحصیلات تکمیلی)نیمسال اول  96-1395

خانم دکتر مریم شهری

 

               ایام هفته

 

8-10

 

10-12

 

12-14

 

14-16

 

16-18

 

 

18-20

شنبه

-

-

-

-

-

-

یکشنبه

-

-

-

-

-

-

دوشنبه

حضور در کلاس

حضور در کلاس

حضور در کلاس

حضور در کلاس

-

-

سه شنبه

-

حضوردرگروه

حضوردرگروه

-

-

-

چهارشنبه

-

حضوردرگروه

حضوردرگروه

-

-

-

پنج شنبه

-

-

-

-

-

-

جمعه

-

-

حضور در کلاس

(هفته فرد)

حضور در کلاس

(هفته فرد)

حضور در کلاس

(هفته فرد)

حضور در کلاس

(هفته فرد)

 

 

چنانچه با عدم حضور مدیر گروه مواجه شدید و کارشناس گروه نیز نتوانست شما را راهنمایی کند، می‌توانید بابت سؤالات آموزشی و پژوهشی خود به شماره تماس و یا به آدرس ایمیل زیر پیام ارسال نمائید.

 

ایمیل مدیر گروه: Shahri_rh17@yahoo.com

شماره جهت ارسال پیام:09901507040